• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  • Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

  • Textos revisats i actualitzats.

  • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

  • Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

  • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

  • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

  • Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

  • Preparació de totes les proves físiques.

  • Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

  Requisitos

  Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
  Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
  No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
  No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
  Estar en possessió del títol de batxillerat, de FPII, de tècnic superior (LOGSE) o de qualsevol equivalent.
  Nivelo B de catalá

  Programa

  Temari general:

  • La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d´Autonomia. Les Nacions Unides. La Unió Europea. El Dret Comunitari. El procediment administratiu. Drets i deures.


  Temari específic:

  • Dret penal.

  • Dret penitenciari.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...