• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  • Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

  • Textos revisats i actualitzats.

  • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

  • Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

  • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

  • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

  • Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

  Requisitos

  Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea, o d’aquells estats en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.
  Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
  No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
  No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
  Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalente

  Programa

  PART I:

  • La Constitució Espanyola de 1978.

  • Llei General de Sanitat.

  • Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.

  • Drets i deures fonamentals constitucionals.

  • Drets i deures del ciutadà enfront l’Administració.

  • Organització de l’Institut Català de la Salut.

  • Organització de la divisió d’atenció hospitalària i de la divisió d’atenció primària de l’ICS.


  PART II:

  • Drets i deures dels auxiliars administratius de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

  • Funcions pròpies de la categoria d’auxiliar administratiu.

  • Atenció a l’administrat: acollida i informació.

  • La informàtica com a eina de treball. Programes.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...