• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea, o d’aquells estats en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalente

Programa

PART I:

• La Constitució Espanyola de 1978.

• Llei General de Sanitat.

• Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.

• Drets i deures fonamentals constitucionals.

• Drets i deures del ciutadà enfront l’Administració.

• Organització de l’Institut Català de la Salut.

• Organització de la divisió d’atenció hospitalària i de la divisió d’atenció primària de l’ICS.


PART II:

• Drets i deures dels auxiliars administratius de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

• Funcions pròpies de la categoria d’auxiliar administratiu.

• Atenció a l’administrat: acollida i informació.

• La informàtica com a eina de treball. Programes.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...