• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics.

• Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de 55 anys.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivel II C de cat.

Programa

• La Constitució Espanyola. Estatut d´Autonomia de Catalunya.

• Sistema espanyol de Biblioteques.

• Biblioteques Nacionals, Públiques, Universitàries i Especialitzades.

• Els Centres de Documentació.

• Serveis als usuaris.

• Gestió, selecció i adquisició, registre, ordenació, conservació i avaluació de la col•lecció.

• Construcció, instal•lacions i equipament d´una biblioteca.

• El document. Anàlisi documental. Catalogació.

• Catàlegs. Sistemes de classificació. El sistema CDU.

• Automatització de Biblioteques.

• Cooperació bibliotecària. Sistemes i xarxes.

• La Bibliografia. L´arxivística.

• El llibre. Història del llibre i les biblioteques des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. Futur del llibre.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...