Orbita Gironina

Agent Rural Generalitat de Catalunya

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  REQUISITS DE L´ALUMNE

  • Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.

  • Haver complert els 18 anys i no haver superat l´edat de jubilació forçosa.

  • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.

  • No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.

  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català.

  • Estar en possessió del permís de conduir B.

  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l´Administració Pública.


  • Et preparem totes les proves (temari, psicotècniques, físiques, personalitat, entrevista) des del primer dia.

  Programa

  TEMARI GENERAL

  • La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d´Autonomia. La Unió Europea. El procediment administratiu. La funció pública.


  TEMARI ESPECÍFIC

  • El cos d´agents rurals. Procediment administratiu sancionador. Delictes contra el medi ambient. Llei forestal de Catalunya. Espècies de flora protegides. Conservació hàbitats i espècies.

  • Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.

  • L´activitat apícola, cinegètica i piscícola a Catalunya.

  • Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.

  • Mesures de prevenció d´incendis forestals. Regulació sobre l´accés motoritzat. El Reglament d´armes. Maquinària agrícola i forestal.

  • La pesca marítima i el marisqueig a Catalunya. Reserves marines.

  • Cartografia. Geografia física de Catalunya.

  • Metereologia.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...