• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Opció a assistir a classes presencials.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Preparació de totes les proves físiques.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds

Requisitos

Ser espanyol.
Haver complert els 18 anys i no arribar als 35 anys.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici Públic. Estar en possessió del permís de conduir B.
Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent.
Estatura mínima 1´70 m. els homes i 1´60 les dones.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l´Administració Pública.
Nivell B de català.

Programa

: ÀMBIT INSTITUCIONAL: 9 TEMES.


II: ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS I DE CONEIXEMENT DE L´ENTORN: 8 TEMES.


III: ÀMBIT DE SEGURETAT I POLICIA: 9 TEMES.


IV: ÀMBIT D´ACTUALITAT NACIONAL I INTERNACIONAL.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...