Orbita Gironina

Auxiliar administratiu de l´Estat

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  • Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

  • Opció a assistir a classes presencials.

  • Textos revisats i actualitzats.

  • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

  • Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

  • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

  • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

  • Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

  Requisitos

  Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o d’aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
  Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
  No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
  No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
  Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent.

  Programa

  • La Constitució Espanyola de 1978

  • El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència

  • Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble.

  • El Poder Judicial. El Tribunal Suprem. Organització judicial.

  • El Govern i l´Administració.

  • L´Administració General i Perifèrica de l´estat.

  • L´organització de l´Estat i de la U. E. Institucions.

  • Dret Administratiu. Procediment i recursos. Òrgans.

  • El personal funcionari. Promoció. Drets i deures. S.S.

  • El Pressupost de l´Estat a Espanya.

  • Atenció al públic. Concepte de document, registre i arxiu.

  • Ofimàtica bàsica: L´entorn Windows.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...