• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del Certificat Escolar.
Nivell A de Català.

Programa

Part I:

• Constitució Espanyola.

• Llei General de Sanitat.

• Llei d´Ordenació Sanitària de Catalunya.

• Drets i deures fonamentals constitucionals.

• Drets i deures del Ciutadà.

• Organització de l´Institut Català de la salut.

• Organització de la Divisió d´Atenció Hospitalària i de la Divisió d´Atenció Primària de l´ICS.


Part II:

• Drets i deures dels Zeladors de l´ICS.

• Funcions pròpies de la categoria de Zelador.

• Atenció a l´administrat: Acollida i Informació.

• Posada en marxa i desocupació d´instal•lacions bàsiques.

• Introducció a la informàtica.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...