Orbita Gironina

Recepcionista, conserge, bidell, subaltern

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  • Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

  • Opció a assistir a classes presencials.

  • Textos revisats i actualitzats.

  • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

  • Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

  • Actualització davant qualsevol canvs que hi pugui haver durant el període de formació.

  • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics.

  • Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

  • Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

  • Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

  Requisitos

  Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
  Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
  No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
  No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
  Tenir el certificat d´estudis primaris. (en algun cas exigeixen el G.E., FP1
  Nivel B de catalá

  Programa

  Matèries Generals:

  Constitució Espanyola. Estatut d´Autonomia de Catalunya. Administració Pública.

  L´Administrat. La Funció Pública.

  L’administració local.


  Matèries Específiques:

  Document, arxiu i registre.

  Serveis postals.

  Màquines auxiliars d´oficina.

  Seguretat d´edificis. Evacuacions. Instal•lacions.

  Manteniment d´edificis i institucions.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...