Formar-te

Curso de Formació per a instructor de tir de seguretat privada - Formación para instructor de tiro de seguridad privada

Formar-te
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Subvencionado
  Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Sense cost per a tu!
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Entença 40 bajos
  Barcelona 08015
  España
 • Duración:
  20 Horas
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Formar-te i l’Administració subvencionadora del curs.

Presentación

Si desitges presentar-te a les convocatòries que realitza la Direcció General de la Guàrdia Civil per a l’habilitació d’instructors de tir per a personal de seguretat privada, et recomanem la realització d’un curs d’instructor de tir de seguretat privada on podràs adquirir els coneixements necessaris per a superar les proves que s’han de realitzar.

L’instructor de tir de seguretat privada està cada vegada més demandat en les empreses d’aquest sector, perquè estan obligades a comptar amb un instructor que supervisi les pràctiques de tir, per a exercir aquesta funció com a treballador autònom i per a aprofundir en el coneixement de la legislació vigent en l’armament i tir per a seguretat privada, a més de les armes i municions reglamentàries i el seu maneig.

Amb aquest curs, l’alumne podrà adquirir els coneixements necessaris per a superar les proves per a l’obtenció de l’habilitació com a instructor de tir del personal de seguretat privada en la convocatòria de l’any 2022.

Requisitos

Este curso está dirigido prioritariamente a personas trabajadoras OCUPADAS que cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional para el empleo en Cataluña.

Objetivos

Obtenir els coneixements teòric i pràctics per poder presentar-se amb les màximes garanties d’èxit a les proves convocades per la Direcció General de la Guardia Civil
Obtenir l’ habilitació d’instructor de tir per al personal de seguretat privada.

Programa

1.Normativa d’aplicació (5 hores)

1.1 Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada. Articles 21.1; 26; 27; del 32 al 40, tots dos inclusivament; i 57.
1.2 Reglament d’Armes, aprovat per Reial decret 137/1993 de 29 de gener, i normativa que ho modifiqui en el seu cas. Articles: de l’1 a 6, tots dos inclusivament; del 28 al 30, tots dos inclusivament; del 2 78 al 90, tots dos inclusivament; del 96 al 108, tots dos inclusivament; del 120 al 128, tots dos inclusivament; del 144
al 152, tots dos inclusivament; article 168 i annexos sobre característiques i mesures de seguretat en galeries i camps de tir.
1.3 Reglament de Seguretat Privada, aprovat per Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, i normativa que ho modifiqui en el seu cas. Articles: 26, 52, 56, 58, 61, 81 a 86, tots dos inclusivament, 90, 93, 94 i 148 a 153, tots dos inclusivament).
1.4 Resolució de 28 de febrer de 1996, de la Secretària d’Estat d’Interior per la qual s’aproven les instruccions per a la realització dels exercicis de tir del personal de seguretat privada, i normativa que la modifiqui en el seu cas Ordre de 15 de febrer de 1997, del Ministeri de l’Interior, per la qual es determinen les armes de foc a utilitzar pels Guardes Particulars del Camp per a exercir funcions de vigilància i guarda, modificada per Ordre de 30 d’abril de 1998, del Ministeri de l’Interior, per la qual es determinen les armes de foc a utilitzar pels Guardes Particulars del Camp per a exercir funcions de vigilància i guarda
1.5 Orde INT/318/2011 d’1 de febrer de 2011, del Ministeri d’Interior, sobre personal de seguretat privada, i normativa que la modifiqui en el seu cas

2. Armes reglamentàries en seguretat privada (3 hores)

Estudi i coneixement de les parts, funcionament combinat dels mecanismes, armat i desarmat, interrupcions més freqüents i maneres d’esmenar-les, i normes de seguretat de les armes amb les quals realitzaran l’exercici pràctic:
– Pistola semiautomàtica del calibre 9 mm *Pb.
– Revòlver calibri 38 especial de 4 polzades.
– Escopeta de repetició del calibre 12/70.
– Arma llarga ratllada de repetició, de les contemplades en l’Ordre de 15 de febrer de 1997, per la qual es determinen les armes de foc a utilitzar pels Guardes particulars de camp per a exercir funcions de vigilància i guarda

3. Balística i cartutxeria (2 hores)

3.1 Parts en què es divideix l’estudi sobre balística.
3.2 Definicions i característiques generals de les diferents branques.
3.3 Coneixement de les diferents municions de les armes reglamentàries en Seguretat Privada. Calibres. Parts d’un cartutx, formes i tipus de munició. Cartutxeria prohibida.

4. Normes de seguretat en el maneig de les armes (5 hores)

4.1 Normes generals i específiques.
4.2 Normes de seguretat a seguir abans, durant i després del tir, així com en la neteja i custòdia de les armes.

5. Tècnica de tir i fonaments bàsics del tir (5 hores)

5.1 Empunyar l’arma, presa dels elements de punteria, pressió sobre el disparador i postura de tir.
5.2 Definicions i errors més freqüents. Definicions d’ull dominant i director, error paral·lel i angular.
5.3 Tipus d’elements de punteria. Maneres de corregir el tir modificant i sense modificar els elements de punteria. Com no s’ha de corregir mai el tir. Postures de tir, punteria i instintiu, amb les diferents armes. Formes d’adopció i premisses fonamentals: 3 *WEAVER. *CROUCH. CAÇADORA
5.4 Simular un exercici pràctic de direcció dels exercicis de tir anuals, semestrals o trimestrals segons es tracti de Guardes Rurals, Vigilants de Seguretat o Escortes respectivament, similar al que haurà de superar l’alumne en l’examen pràctic que realitzés davant la Guàrdia Civil

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...